7 nieoczywistych zalet nauki języków
Model mózgu na biurku

Data

Czas czytania

Nauka języków obcych ma wiele zalet. Stymuluje nasz mózg i pobudza różne obszary odpowiedzialne za pamięć, koncentrację, uwagę i logiczne myślenie. Pomaga w podejmowaniu decyzji, może zwiększać inteligencję, a nawet wielkość mózgu.

Proces nauki drugiego lub kolejnego języka ma wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia komunikację z osobami z innych kultur. Może nam pomóc w awansie, podwyżce lub znalezieniu dobrze płatnej posady. Nie wszystkie zalety są oczywiste. Wiele pozytywnych procesów dzieje się poza naszą świadomością. Poniżej przedstawiamy, jak nauka języków obcych wpływa na mózg.

1. Nowe połączenia w mózgu

W naszym mózgu jest ok. 100 miliardów neuronów. To komórki nerwowe, których zadaniem jest przetwarzanie i przekazywanie informacji. Proces uczenia się, który ma miejsce w części mózgu nazywanej hipokampem, pobudza neurony, dzięki czemu tworzą się nowe połączenia między nimi, a już istniejące wzmacniają się.

Każdy nowy dźwięk, słowo, gramatyczna reguła czy zdaniowa struktura, które uczymy się, tworzy więc nowe szlaki komunikacji w naszym mózgu. Te połączenia nerwowe są wzmacniane w miarę powtarzania i praktykowania zdobytej wiedzy językowej.

2. Poprawa pamięci

Nauka języka obcego wymaga zapamiętywania nowych słów, gramatyki i reguł oraz późniejszego przypominania ich sobie. To trening dla naszego mózgu. Przyczynia się on do poprawy pamięci długotrwałej i krótkotrwałej (operacyjnej).

Korzystny wpływ na pamięć został zaobserwowany zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

3. Opóźnienie starzenie się mózgu

Wraz z wiekiem dochodzi do starzenia się mózgu, czyli obumierania neuronów. Badania pokazują, że nauka języków obcych hamuje ten proces, a osoby, które posługują się przynajmniej dwoma językami, dłużej zachowują pełną sprawność umysłu. 

Udowodniono, że u osób dwujęzycznych rzadziej występuje demencja. Takie choroby, jak Alzheimer, zaczynają u nich rozwijać się pięć lat później niż u osób, które znają tylko jeden język.

4. Szybsze podejmowanie decyzji

Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago udowadniali, że osoby dwujęzyczne sprawniej podejmują decyzje. Dzieje się tak, ponieważ nieświadomie myślimy i analizujemy w dwóch językach.

Nauka nowych języków rozwija obszary mózgu, które odpowiadając za różne funkcje poznawcze, np. uwagę, logiczne myślenie, analityczne myślenie, wnioskowanie. To wpływa na szybkość podejmowanych decyzji.

5. Wielozadaniowość

Uczenie się języka obcego wymaga jednoczesnego koordynowania wielu umiejętności, takich jak słuchanie, rozumienie, mówienie i pisanie. Regularne praktykowanie tych umiejętności rozwija zdolność do skutecznego wykonywania wielu zadań jednocześnie.

Udowodniły to m.in. badania wykonanie na dzieciach w Kanadzie w 2012 roku. Dzieci dwujęzyczne sprawniej przechodziły z jednego zadania do drugiego niż dzieci jednojęzyczne. Wykonywały też zadania szybciej i dokładniej. Wynikało najprawdopodobniej to z faktu, iż były przyzwyczajone do myślenia w dwóch językach, czyli wielozadaniowości.

6. Większy mózg i iloraz inteligencji

Z badania University College London, opublikowanego w 2011 r. w „Nature”, wynika, że po czterech latach nauki języka obcego, IQ może wzrosnąć nawet o 21 punktów. Zmiany były też widoczne w budowie mózgu. Zaobserwowano powiększenie hipokampu oraz gęstości i objętość istoty szarej, która buduje układ nerwowy.

Inteligencja osób uczących się nowych języków wzrasta, ponieważ ciągle wykorzystują one już posiadaną wiedzę w sytuacjach nowych i nieprzewidywalnych. Dzięki temu szybciej zdobywają różne umiejętności, nie tylko językowe.

7. Większa zdolność do koncentracji uwagi

Liczne badania pokazują, że uczenie się języków obcych poprawia zdolność koncentracji, skupienia się na szczegółach oraz blokowania niechcianych bodźców (np. hałasu). Dzieje się tak, ponieważ w trakcie nauki często musimy zwracać uwagę na detale, takie jak różnice w wymowie czy pisowni słów. To stanowi wspaniały trening koncentracji uwagi.

Więcej
artykułów