Zmiana dostawcy kursu językowego w firmie: 7 kroków
kurs językowy online - pracownik w trakcie kursu

Data

Czas czytania

Nawet najlepsze kursy językowe mogą z czasem przestać spełniać potrzeby firmy. Koniec roku to dobry czas na podsumowanie efektów kursu językowego dla pracowników i oceny, czy potrzebna jest zmiana dostawcy. Podpowiadamy, jak przejść przez ten proces.

Kiedy może być potrzebna zmiana dostawcy kursu językowego w firmie?

Niezadowalające wyniki kursu

Jeśli nie widzimy efektów w postaci poprawy umiejętności językowych pracowników, może to być sygnał do poszukiwania alternatywnego rozwiązania.

Brak dostosowania do specyfiki branży

Każda branża ma swoje specyficzne potrzeby językowe. Jeśli obecny dostawca nie oferuje kursów dostosowanych do konkretnej branży, może być konieczna zmiana na dostawcę bardziej specjalizowanego.

Brak elastyczności

Firmy często zmieniają się dynamicznie, a ich potrzeby edukacyjne również ewoluują. Np. jeśli dużo pracowników pracuje zdalnie, może być potrzebna firma, która oferuje kursy językowe online, co jest bardziej elastycznym rozwiązaniem.

Innowacje technologiczne

Postęp technologiczny wpływa także na dostępność nowoczesnych metod nauczania online, platform e-learningowych czy interaktywnych narzędzi. Jeśli obecny dostawca nie korzysta z najnowszych rozwiązań, firma może zdecydować się na zmianę, w celu unowocześnienia procesu edukacyjnego.

Zbyt duże koszty

Jeżeli koszty kursów z danym dostawcą są nieproporcjonalne do jakości oferowanych usług lub przekraczają budżet na ten cel, trzeba pomyśleć o zmianie dostawcy na tańszego.

Negatywne opinie pracowników

Jeśli pracownicy wyrażają niezadowolenie z jakości kursu lub doświadczają trudności w nauce, może to być sygnał, że obecny dostawca nie spełnia oczekiwań, co skłania do rozważenia alternatyw.

Zmiana celów organizacji

Zmiana strategii biznesowej, ekspansja na nowe rynki czy fuzje mogą skutkować potrzebą dostosowania kursów językowy. Być może potrzebne jest wprowadzenie kursu z nowego języka.

Po diagnozie sytuacji najpierw spróbuj porozmawiać z dostawcą. Być może wprowadzenie zmian ze strony lektora wystarczy, aby kurs stał się bardziej efektywny. Jeśli mimo wszystko chcesz zmieć dostawcę kursu językowego, zrób to, stosując poniższe kroki.

1. Oceń ryzyko

Przed przystąpieniem do zmiany dostawcy kursów językowych, istotne jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Identyfikacja potencjalnych trudności pozwoli na opracowanie strategii zapobiegawczej i szybką reakcję w przypadku wystąpienia problemów.

2. Określ cele

Jasno określ cele, jakie organizacja chce osiągnąć dzięki nowemu dostawcy. Być może będą to cele, których nie udało się osiągnąć poprzedniemu dostawcy. A może trzeba się zastanowić nad określeniem nowych celów, np. w związku z ekspansją firmy na nowe rynki?

3. Wybierz dostawcę

Przygotowanie listy potencjalnych dostawców kursów językowych i przeprowadzenie szczegółowej analizy ich ofert stanowi kluczowy krok w procesie zmiany. Ceny, metody nauczania, dostępność zasobów edukacyjnych oraz referencje od innych klientów to czynniki, które warto uwzględnić.

4. Zaplanuj proces wdrożenia

Skuteczne wdrożenie nowego dostawcy wymaga starannego planu. Określ działa, które umożliwią dostawcy osiągnąć określone wcześniej cele. Uzgodnij plan z dostawcą.

5. Przygotuj pracowników

Zmiana dostawcy kursów dotyczy bezpośrednio pracowników. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie zespołu zarządzającego projektem oraz komunikacja z pracownikami, aby rozwiać wszelkie obawy.

6. Monitoruj wdrożenie

Podczas wdrożenia nowego dostawcy ważne jest ścisłe monitorowanie postępu i reakcji pracowników. Regularne spotkania zespołów zarządzających projektem oraz zbieranie opinii pracowników pozwolą na szybką reakcję na ewentualne problemy. To pomoże uniknąć błędów, które popełnić poprzedni dostawca.

7. Analizuj efekty

Po pomyślnym wdrożeniu nowego dostawcy, organizacja powinna kontynuować monitorowanie efektywności szkoleń i podejmować działania optymalizacyjne. Stała analiza wyników pozwala na adaptację programu do bieżących potrzeb firmy.

Zapraszamy na kursy językowe online dla pracowników w Twojej Szkole. Sprawdź ofertę dla firm.

Więcej
artykułów