Business English – przydatne zwroty i słowa
Spotkanie biznesowe w języku angielskim

Data

Czas czytania

Business English, czyli angielski biznesowy, to specyficzne słownictwo i zwroty, które są używane w środowisku biznesowym. Posługują się nim najczęściej przedsiębiorcy i osoby pracujące w biurze. Znajomość Business English jest niezbędna, jeśli chcemy dostać pracę w międzynarodowej firmie lub staramy się o awans. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim przez  pracowników znacznie podnosi konkurencyjność firmy i otwiera przed nią nowe możliwości. Dlatego warto zastanowić się nad kursem języka angielskiego dla pracowników.

Słownictwo Business English jest zależne od branży, może dotyczyć np. ekonomii, handlu, marketingu, finansów, spedycji itd. Umiejętność skutecznej komunikacji jest kluczowa w każdym środowisku biznesowym. Dlatego część słów i zwrotów Business English jest taka sama, niezależnie od branży i stanowiska danej osoby.

Bussiness English – zasady

W biznesie zazwyczaj używa się języka formalnego. Unika się kolokwializmów i zbyt swobodnej mowy. Zdania w języku angielskim powinny być krótkie i informacyjne, pozbawione skomplikowanych metafor, ukrytych znaczeń czy aluzji. Chodzi o przekazanie komunikatu w klarowany i efektywny sposób. Intencja powinna być wyrażona wprost, odbiorcy nie powinni się zastanawiać nad znaczeniem naszych słów.

Jeśli chcemy uchodzić za profesjonalizmów, ważne aby zdania – czy to wypowiedziane, czy napisane w mailu – były poprawne pod względem gramatycznym i interpunkcyjnym.

Poniżej przedstawiamy Business English niezbędny w różnych sytuacjach biznesowych, takich jak: rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe, negocjacje, pisanie e-maili.

Business English – rozmowy telefoniczne

hello – dzień dobry

goodbye – do widzenia

How may I help you? – W czym mogę pomóc?

I’m calling to inquire about… – Dzwonię, aby zapytać o…

I’d like to make an appointment – Chciałbym umówić się na spotkanie

I’m not available at the moment – Nie jestem dostępny/-a w tej chwili

I’ll call you back – Oddzwonię

Business English – e-mail oraz list

dear [name] – szanowny [imię]

subject: [temat]

I am writing to you to… – Piszę do ciebie, aby…

I would like to… – Chciałbym/Chciałbym…

I would appreciate it if you could… – Byłbym/Byłabym wdzięczny/-a, gdybyś mógł…

Please, be informed that… – Informujemy, że…

Thank you for your time and consideration. – Dziękuję za Twój czas i uwagę.

I look forward to hearing from you soon. – Zniecierpliwością czekam na Twoją odpowiedź.

Your sincerely – Z poważaniem

Yours faithfully – Z poważaniem, (Kiedy w nagłówku znajdowało się imię i/lub nazwisko adresata)

Best regards – Pozdrawiam serdecznie

Business English – spotkanie biznesowe

welcome – witam

Please have a seat – Proszę usiąść

Thank you for coming – Dziękuję za przybycie

Let’s get started – Zaczynajmy

I’d like to introduce myself – Chciałbym/Chciałabym się przedstawić

Good morning/afternoon. My name is [Name] from [Company]. – Dzień dobry. Nazywam się [imię] z firmy [nazwa firmy].

What is your company? – Jaka jest Twoja firma?

What do you do? – Czym się zajmujesz?

I’m interested in… – Jestem zainteresowany/-a…

I have a question – Mam pytanie

I’m not sure – Nie jestem pewien

I’d like to make a proposal – Chciałbym/Chciałabym przedstawić propozycję

I’d like to close the deal – Chciałbym/Chciałabym sfinalizować transakcję

Thank you all for your time and input today. – Dziękuję wszystkim za dzisiejszy czas i wkład.

Business English – negocjacje

negotiation – negocjacje

proposal – propozycja

agreement – umowa, porozumienie

terms and conditions – warunki i zasady

offer – oferta

counteroffer – controferta

compromise – kompromis

deadline – ostateczny termin

budget – budżet

Our best offer is… – Nasza najlepsza oferta to…

We are willing to negotiate. – Jesteśmy gotowi do negocjacji.

Can we discuss the terms? – Czy możemy omówić warunki?

We need more time to consider this – Potrzebujemy więcej czasu, aby to rozważyć.

I understand your point of view. – Rozumiem Twój punkt widzenia.

Let me clarify our position – Pozwól mi wyjaśnić naszą pozycję.

We would like to move forward with this agreement.- Chcielibyśmy pójść do przodu z tą umową

I’m open to negotiation – Jestem otwarty/-a na negocjacje

I’m willing to pay… – jestem skłonny/-a zapłacić…

I think this is a fair price – Uważam, że to jest uczciwa cena

I’m not happy with this price – Nie jestem zadowolony/-a z tej ceny

I’d like to negotiate further – Chciałbym/Chciałabym negocjować dalej

I’m willing to compromise – Jestem skłonny/-a do kompromisu

Jeśli chcesz wykupić dla Twoich pracowników kurs języka angielskiego zapraszamy do kontaktu z Twoją Szkołą TUTAJ

Więcej
artykułów