Najłatwiejsze języki do nauki dla Polaka
Języki łatwe do nauki

Data

Czas czytania

To, czy język jest łatwy czy trudny do nauki, zależy od wielu czynników. Przedstawiamy większość z nich. Z poniższego tekstu dowiesz się, które języki są najłatwiejsze do nauki dla Polaków.

Podobieństwo do języka ojczystego

Jednym z czynników decydujących o trudności języka jest podobieństwo do języka ojczystego. Języki, które mają zbliżoną gramatykę lub słownictwo, mogą być łatwiejsze do nauki.

Ważna jest też fonetyka, czyli wymowa głosek. Każdy człowiek posiada aparat mowy, który umożliwia mu tworzenie dźwięków. Do aparatu mowy należą m.in. podniebienie, jama ustna, zęby, język, krtań. Aparat mowy większości Polaków jest przyzwyczajony, żeby układać się w odpowiedni sposób, do wymówienia takich głosek jak cz, sz, dź, dź, ż. Jeśli w języku obcym występują te same lub podobne dźwięki, Polak nie będzie miał problemu z ich wymówieniem.

Rodzina językowa

To, czy język będzie łatwy do nauki, zależy też od grupy i rodziny językowej. Języki z tych samych grup i rodzin mają wiele podobieństw.

Języki słowiańskie są blisko spokrewnioną ze sobą grupą językową, używaną głównie w Europie Środkowej i Wschodniej. Mają wiele wspólnego słownictwa, pochodzącego od języka prasłowiańskiego. Przykładowo w języku polskim, rosyjskim i czeskim słowa „dom”, „matka” i „język” są prawie takie same. Języki słowiańskie mają też podobne struktury gramatyczne, które obejmują przypadki, rodzaje gramatyczne i zaimki dzierżawcze. W językach z tej grupy widać również podobieństwa w dźwiękach i wymowie.

Kultura

Polakom łatwiej jest nauczyć się języków, z którymi mają do czynienia na co dzień, m.in. poprzez kulturę. Polacy mogą przyzwyczajać się  do danego języka dzięki filmom, serialom i muzyce. Kiedyś popularne były hiszpańskie telenowele, obecnie np. serial „Dom z papieru”. Nawet jeśli oglądamy coś z lektorem, zapamiętujemy niektóre słowa i ich wymowę. To przyspiesza naukę języka w przyszłości. Dzięki temu język hiszpański jest łatwym językiem do nauki dla Polaków.

Kwestie indywidualne

To, czy język będzie łatwy dla danego Polaka, zależy też od kwestii indywidualnych. Naukę nowego języka mogą utrudnić wady słuchu czy wymowy lub wiek (wraz z wiekiem gorzej zapamiętujemy).

Ważna jest też odpowiednia motywacja. Jeśli dobierzemy dostosowane do siebie cele i będziemy dążyć do ich osiągnięcia, nauka języka obcego będzie zdecydowanie łatwiejsza. Znaczenie mają też indywidualne doświadczenia i umiejętności.

Które języki są najłatwiejsze do nauki dla Polaka?

Tak jak już wspomniano wyżej, najłatwiejsze do nauki dla Polaków są języki słowiańskie, m.in.: język czeski, słowacki i ukraiński. Łatwym językiem do nauki jest też angielski i hiszpański.

Język czeski

Pokolenie milenialsów może kojarzyć wiele słów i dźwięków dzięki czeskiej animowanej bajce „Krecik”, która była bardzo popularna w ich dzieciństwie. W pamięć zapada chociażby powitanie „Ahoj”, którego często używał tytułowy krecik.

Język polski i czeski są częścią grupy języków zachodniosłowiańskich, co oznacza, że mają wiele podobieństw, zarówno pod względem słownictwa, jak i gramatyki oraz składni. Niektóre słowa są wręcz identyczne, np.: „dom”, „miasto”, „kot”, „pomoc”.

Zarówno polski, jak i czeski posiadają deklinację rzeczowników, przyimków i przymiotników. W niektórych przypadkach polski i czeski mają podobną wymowę dźwięków. Na przykład polskie „cz” jest podobne do czeskiego „č”, „sz” w polskim jest podobne do „š” w czeskim.

Język słowacki

Również należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. W obu językach występują podobne dźwięki. Oba języki używają alfabetu łacińskiego z nieznacznymi różnicami w pisowni.

Polakom i Słowakom jest łatwo zrozumieć ogólną strukturę zdania w obu językach. Słowacki, podobnie jak polski, ma szyk SVO (podmiot – orzeczenie – dopełnienie) jako najczęściej występujący szyk zdania.

W polskim i słowackim występuje też wiele podobnych słów, np. „dom”, „woda”. Podobieństwa można znaleźć również w aspektach gramatycznych, takich jak odmiana rzeczowników, przymiotników i czasowników.

Język ukraiński

To język z grupy wschodniosłowiańskiej. Polski i ukraiński mają wiele słów o podobnym znaczeniu i wymowie, np. „dom” (дім), „matka” (мати), „chleb” (хліб), „woda” (вода).

Oba języki mają podobną strukturę gramatyczną, na przykład odmianę rzeczowników, przymiotników i czasowników. Oba języki również stosują przypadki, choć ukraiński ma ich więcej niż polski.

Wyznawaniem może być nauka alfabetu – cyrylicy.

Język angielski

Zarówno polski, jak i angielski należą do rodziny języków indoeuropejskich. Mają wspólne korzenie, co oznacza, że ​​istnieje wiele podobieństw między nimi. Wiele angielskich słów ma polskie odpowiedniki lub jest łatwo zrozumiałych dla Polaków, np. „kot” i „cat”.

Obecnie język angielski jest powszechnie używany na całym świecie, również w Polsce. Dostęp do filmów, muzyki, literatury i innych mediów anglojęzycznych sprawia, że ​​Polacy mają więcej okazji do kontaktu z językiem angielskim. To często prowadzi do naturalnego opanowania podstawowych zwrotów i słownictwa.

Gramatyka angielska jest łatwiejsza od polskiej. Na przykład rzeczowniki nie odmieniają się i występują tylko w jednej formie. Czasowniki mają formy przeszłe, często można je tworzyć w regularny sposób, przez dodanie końcówki -ed lub -d. Wyzwanie może stanowić ilość czasów. Jest ich 16, ale w rzeczywistości używanych jest tylko kilka.

Jeśli chcesz szybko nauczyć się języka angielskiego, zapisz się na 6-miesięczny kurs językowy w „Twojej Szkole”.

Język hiszpański

Język hiszpański nie jest trudnym językiem do nauki dla Polaków. Zapoznajemy się z nim dzięki popkulturze już od najmłodszych lat.

Zarówno polski, jak i hiszpański są językami indoeuropejskimi. Używają podobnych zestawów dźwięków, co oznacza, że wymawianie wielu wyrazów jest zbliżone. W obu językach zazwyczaj występuje szyk podmiot – orzeczenie – dopełnienie. Zarówno polski, jak i hiszpański mają system odmiany rzeczowników i przymiotników w zależności od rodzaju gramatycznego.

Polecamy 6-miesięczny kurs języka hiszpańskiego z „Twoją Szkołą”.

Więcej
artykułów