Efektywny kurs językowy w firmie. Na co zwrócić uwagę?
Pracownicy podczas kursu językowego

Data

Czas czytania

Zorganizowanie kursu językowego w firmie przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i organizacji. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone szkolenia językowe, zwiększą kompetencje i motywację zatrudnianych osób. Tym samym pozytywnie wpływają na obsługę klienta i wizerunek firmy. Sprawdź, jak przeprowadzić kurs języka w Twojej firmie tak, aby przyniósł oczekiwane rezultaty.

Określ cele

Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie celów kursu językowego w Twojej firmie. Czy ma przyciągnąć potencjalnych kandydatów, czy służyć tym, którzy są w niej już zatrudnieni? Jeśli to drugie, to chodzi o podniesienie ogólnego poziomu językowego pracowników czy też przygotowanie ich do konkretnych zadań lub projektów?

Wyraźnie określone cele pomogą w wyborze odpowiednich tematów i metod szkoleniowych.

Określ grupę docelową

Warto dokładnie zdefiniować grupę pracowników, którzy będą brać udział w szkoleniu językowym w Twojej firmie. Czy są to osoby z konkretnego działu, czy też kurs obejmie całą organizację?

Dostosuj kurs do specyfiki firmy

Jeśli jest taka potrzeba, dostosuj kurs językowy do swojej branży. Czy Twoi pracownicy potrzebują opanować słownictwo biznesowe lub techniczne? Czy chcesz, żeby lepiej komunikowali się z kontrahentami? Odpowiedz sobie na te pytania. Możesz przeprowadzić ankietę i zapytać w niej pracowników, jakie obszary są dla nich ważne i jakie umiejętności językowe chcieliby szlifować.

Kurs językowy będzie wtedy bardziej wartościowy i praktyczny dla uczestników.

Oceń poziom językowy pracowników

Przed rozpoczęciem kursu warto przeprowadzić ocenę poziomu językowego pracowników. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie grup o podobnych umiejętnościach językowych, czyli grupy początkujące, średnio zaawansowane i zaawansowane.

W Twojej Szkole można za darmo i bez rejestracji wykonać test poziomujący języka polskiego, test poziomujący języka angielskiego oraz test poziomujący języka hiszpańskiego. Wystarczy, że wyślesz odpowiedni link w mailu pracownikom i poprosisz o odpowiedź.

Stwórz harmonogram

Kurs językowy w firmie będzie efektywny, jeśli zostanie odpowiednio zaplanowany. Pomóc może stworzenie harmonogramu. Uwzględnij w nim czas, w którym pracownicy będą mogli wziąć udział w zajęciach, tak aby nie kolidowały one z ich obowiązkami zawodowymi.

W zależności od preferencji – możesz zorganizować lekcje grupowe lub indywidualne.

Poproś o informację zwrotną

Po zakończeniu kursu językowego przeprowadź ocenę jego efektywności. Poproś uczestników o udzielenie opinii na temat programu, lektora i użytej metodologii. Informacje te mogą być cenne w kontekście planowania przyszłych kursów.

Monitoruj wyniki

Warto sprawdzić, czy kurs rzeczywiście przyczynił się do osiągnięcia zamierzonych celów. Obserwuj, czy pracownicy wdrażają nowe umiejętności językowe w praktyce. Możesz poprosić ich o wypełnienie testu językowego.

Motywuj pracowników do udziału w kursie

Aby utrzymać motywację uczestników, warto wprowadzić system nagród za osiągnięcia. Mogą to być certyfikaty, awanse lub inne formy uznania. Motywacja pozwoli pracownikom kontynuować naukę języka nawet po zakończeniu kursu. Wpłynie też na ich pozytywne zdanie o firmie.

Zapraszamy na kursy językowe dla firm w Twojej Szkole

Każdy kurs dostosowujemy indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorcy. Przeprowadzimy dla Twoich pracowników efektywne zajęcia z języka hiszpańskiego, języka polskiego lub języka angielskiego.

Kontakt:

Tel. +48 506 503 702 (PL/ENG)

E-mail: szkola@twojstartup.pl

Formularz kontaktowy

Więcej
artykułów